Výstavba pro obce – úvěr na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů

Výstavba pro obce – úvěr na pořízení dostupných bytů, dostupných domů a smíšených domů

Věcné zaměření:

Výzva je zaměřena na pořízení dostupných bytů, dostupných domů nebo dostupných bytů ve smíšeném domě prostřednictvím zvýhodněného úvěru. Dostupné byty jsou určeny pro nájemníky bez omezení za místně obvyklé nájemné.

Z podpory lze pořídit:

 •  dostupný dům;
 •  část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy dostupných bytů k podlahové ploše všech bytů v domě);
 • dostupný byt.

Výše úvěru, úrokové sazby a splatnost: 

 • Úvěr může být poskytnut až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru.
 • Úroková sazba se stanovuje ve výši základní referenční sazby Evropské unie pro Českou republiku platné ke dni uzavření smlouvy snížené o 0,5 %, nejméně však ve výši 1 % ročně. Úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru. Úročení vyčerpané části úvěru začíná dnem zahájení čerpání úvěru.
 • Splatnost úvěru je nejvýše 30 let

 Oprávnění žadatelé:

 •  Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna)
 • Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny)

Termíny:

 • Příjem žádostí je do vyčerpání alokace