fbpx

Rekonstrukce veřejné budovy

Rekonstrukce veřejné budovy

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu veřejných budov, jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

 • Kulturní domy
 • Obecní domy
 • Multifunkční domy
 • Školní budovy (cílem projektu není navýšit kapacitu) apod.

Neuznatelné náklady:

 • nová výstavba,
 • související s obnovou prostor určených k bydlení,
 • nákup a pořízení vybavení, nábytku.

 Oprávnění žadatelé:

 • obec do 3000 obyvatel

Výše dotace:

 • Maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace – 10 mil. Kč

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 21.12.2020