fbpx

Hřiště a tělocvičny ZŠ

Hřiště a tělocvičny ZŠ

Podporované aktivity:

Podporovány budou akce zaměřené na

  • na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,
  • na obnovu školních tělocvičen.

Školním hřištěm a tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít. Výstupy musí primárně sloužit pro hodiny tělesné výchovy a dále mohou být využívány i pro volnočasové aktivity.

Výše dotace

obce do 3 000 obyvatel
80 %, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč

obce 3 001 – 10 000 obyvatel
60 %, min. 500 tis. Kč, max. 5 mil. Kč

 Oprávnění žadatelé:

  • Obec
  • Organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 80 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 5 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 21. 12. 2020