fbpx

Dotace na budování a obnovu míst aktivního odpočinku

Dotace na budování a obnovu míst aktivního odpočinku

Věcné zaměření:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Podporovány budou akce zaměřené na obnovu sportovní infrastruktury, která primárně slouží pro volnočasové aktivity sportovních organizací.

Podporovány budou akce zaměřené na:

 • obnovu (modernizace, rekonstrukce, přestavba, přístavba) či výstavbu sportovní infrastruktury typu sportoviště:

– víceúčelové hřiště,
– multifunkční hřiště,
– fotbalové hřiště atp.

 •  obnovu (modernizace, rekonstrukce, přestavba, přístavba) či výstavbu sportovní infrastruktury typu tělocvična:
  – sportovní hala (samostatná stavba) určená pro sportovní účely,
  – multifunkční nebo kulturní dům využívaný pro sportovní účely.

Výše podpory: 

 • Dotace je poskytována až do výše 80 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
 • Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
 • Horní limit dotace na jednu akci činí 30 mil. Kč.

 Oprávnění žadatelé:

Účastník podprogramu může být obec od 3 001 do 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku, v němž je žádost o dotaci podána).

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí 9. června 2020
 • Ukončení příjmu žádostí 21. prosince 2020