Aktuální dotační výzvy

Dotace pro vás průběžně aktualizujeme, takže máte kompletní přehled a nic vám neuteče.

ikona jak získat dotaci
program otevřen
příjem žádostí do 15.12.2023
Ekomobilita
Výše podpory
Až 1 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.11.2022
MPSV: rozvoj sociálních služeb
Výše podpory
Až 80 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 31.5.2022
Ubytování pro uprchlíky – rekonstrukce
program před otevřením
příjem žádostí do 31.12.2023
Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2022
Živelní pohromy 2021
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2022
Fotovoltaika pro podnikatele
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2022
MPSV: Dětské skupiny
Výše podpory
Až 20 000 000 Kč
program před otevřením
příjem žádostí do 31.12.2022
Program TREND
program otevřen
příjem žádostí do 28.6.2024
Středočeský kraj: Fond obnovy venkova
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2022
Výstavba pro obce
program otevřen
příjem žádostí do 31.8.2022
Hospodaření se srážkovou vodou - SFŽP dotace
program otevřen
příjem žádostí do 30.9.2022
Energetické úspory veřejných budov – SFŽP dotace
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2023
Rekonstrukce veřejného osvětlení: dotace MPO
Výše podpory
Až 10 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Domovní čistírny odpadních vod: dotace SFŽP
Výše podpory
Až 1 500 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 31.12.2023
Zdroje pitné vody: dotace SFŽP
Výše podpory
Až 3 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Podpora projektové přípravy - dotace SFŽP
Výše podpory
Až 200 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Adaptační a mitigační opatření - dotace SFŽP
Výše podpory
Až 1 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Zdroje energie v bytových domech - dotace SFŽP
Výše podpory
Až 311 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Nízkoenergetické bytové domy / jednotky - novostavba
Výše podpory
Až 150 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2025
Zateplení bytových domů - dotace SFŽP
Výše podpory
Až 2 000 000 Kč
program otevřen
příjem žádostí do 30.6.2022
Standardizovaná infrastruktura
Výše podpory
Až 90 000 000 Kč