Živelní pohromy 2021

Dotační titul, jehož cílem je obnova majetku krajů a obcí, které byly zasaženy živelními pohromami v roce 2021.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Příjem žádostí
Celková alokace

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 pro dotační titul č. 1., který je určen pro řešení následků pohrom na území krajů a obcí, pro něž byly vyhlášeny krizové stavy.

Základní informace

Cílem této výzvy je přispět prostřednictvím dotace k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy.

Oprávnění žadatelé

Oprávněným žadatelem je kraj nebo obec.

Výše dotace

Dotace je poskytována až do výše 90 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
Maximální výše dotace je stanovena na základě velikosti žadatele:

  • obec do 3 000 obyvatel: maximální výše dotace činí 90 % způsobilých výdajů,
  • obec od 3 001 do 10 000: maximální výše dotace činí 80 % způsobilých výdajů,
  • obce od 10 001 obyvatel: maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • kraj: maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů.

V případě, že výše vlastních nákladů všech akcí obce přesáhne 25 % rozpočtu obce v roce 2021, může obec požádat o výjimku na úhradu vynaložených uznatelných nákladů akce ve výši 100 %.

Upozorňujeme, že žadatel může na základě této výzvy podat více žádostí. Součet požadovaných dotací v rámci vyhlášeného dotačního titulu pro jednoho žadatele není limitován.

Dolní limit dotace při podání žádosti je stanoven na 500 tisíc Kč.

Příjem žádostí a realizace

Žádosti je možné podávat do 30. 6. 2022.

Nejzazší termín ukončení realizace akce: 31. října 2024

Co dál

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmikoliv otázkami, a to přes kontaktní formulář nebo na telefonu 605 283 808. Jsme tu pro vás.

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů