Výstavba a opravy cyklistických stezek a pruhů pro cyklisty - SFDI dotace

Státní fond dopravních investic si klade za cíl zvýšení bezpečnosti účastníků cyklistické dopravy pomocí výstavby a oprav cyklistických stezek a pruhů pro cyklisty. Žadatelé mohou získat až 85% dotaci.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí

Oprávněný žadatel

 • Obce, vlastnící cyklistické stezky
 • Organizační složky obcí
 • Příspěvkové organizace zřízené obcemi
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraj jako vlastník budované cyklistické stezky nebo jako osoba provádějící výstavbu cyklistické stezky nebo jako vlastník silnice, na které se zřizuje cyklistický pruh
 • Příspěvková organizace správa a údržba silnic zřízená krajem

Výše dotace

 • Maximální výše dotace je 20 000 000 Kč
 • Minimální dotace o kterou lze žádat je 300 000 Kč

Státní rozpočet financuje až 85 % z celkových způsobilých výdajů (CZV). Vlastní zdroje žadatele jsou tím pádem 15 % z CZV.

Uznatelné náklady

 • Výstavba cyklistické stezky
 • Výstavba nebo rekonstrukce sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce
 • Osvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty přimknutých k přechodu pro chodce
 • Oprava cyklistické stezky
 • Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy

Podmínky a cíle dotačního programu

Cíle:

Dotační výzva má za cíl výstavby a opravy cyklistických stezek, cyklistických pruhů a všech připojených částí k nim - cílem realizace akcí je zvýšení bezpečnosti účastníků cyklistické dopravy.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku

 • Příspěvek nelze poskytnout na opravu cyklistických stezek, jejichž výstavba byla spolufinancována z rozpočtu SFDI, po dobu jejich udržitelnosti.
 • Příjemce je povinen realizovat akci v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci řízení o povolení stavby speciálním stavebním úřadem a předloženou se žádostí.

Žadatel smí podat více než pouze jednu žádost, lze tedy žádat na více projektů současně.

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů