Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu - dotace MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje finance na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Podpora je rozdělena do tří titulů a žadatel může získat dotaci až 10 000 000 Kč.

program uzavřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí

Oprávněný žadatel

 • Územně samosprávné celky (kraje, obce – vyjma statutárních měst a městských částí), organizace zřízené územně samosprávnými celky (mimo muzeí zřizovaných krajem)
 • Mikroregiony / DSO
 • Oblastní organizace destinačního managementu6
 • Geoparky
 • NNO7 působící v cestovním ruchu, respektive provozující atraktivity cestovního ruchu
 • Podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)
 • Církve a náboženské společnosti
 • Provozovatelé certifikovaných TIC

Výše dotace

 • Maximální podpora může být až 50 %
 • Minimální výše dotace, o kterou lze žádat je 250 000 Kč bez DPH
 • Maximální výše dotace, o kterou lze žádat je 10 000 000 Kč bez DPH

Podporované aktivity

Předměty dotací jsou shodné pro všechny dotační tituly - důležitým faktorem při zpracování žádosti je vzájemný soulad cílů akce s cíli podprogramu, respektive cíli státní politiky cestovního ruchu. Součástí procesu hodnocení akce bude mimo jiné i posouzení souladu předložené akce s podporovanými oblastmi/aktivitami.

 • Monitoring návštěvnosti
 • Navigační a informační systémy pro účastníky cestovního ruchu
 • Doplňkové služby a vybavenost dálkových a regionálních tras pro lyžařskou, vodní, cyklo, pěší turistiku a další udržitelné formy turistiky
 • Úpravy lyžařských a běžeckých tratí
 • Ekologicky šetrná doprava návštěvníků v turistických regionech
 • Dopravní infrastruktura cestovního ruchu v regionu

Podmínky a cíle dotačního programu

Cíle:

Cíle dotační výzvy se zaměřují na finanční podporu efektivního řízení turistického ruchu, které bude digitální, uživatelsky přívětivé a šetrné k přírodě. Další cíle jsou kvalitní správa současných turistických aktivit a aktivní hledání nových příležitostí pro obohacení stávající situace cestovního ruchu v ČR.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku

 • Předpokládané čerpání dotace je v roce 2022 i 2023 (nejzazší termín je listopad 2023)
 • Marketing akce musí tvořit 3 000 000 - 8 000 000 Kč z celkových uznatelných výdajů akce
 • Příjemci dotace nesmí do akce zahrnout majetek včetně pozemků a nemovitostí, který je již předmětem zástavy (včetně bankovní záruky)
 • Majetek pořízený v rámci realizace akce nesmí být po dobu udržitelnosti zastaven, převeden nebo použit na jiné účely nesouvisející s předkládanou akcí nebo prodán

Oficiální text výzvy - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
Beru na vědomí Zásady ochrany osobních údajů