Rekonstrukce a výstavba sportovišť i se zázemím - dotace NSA - Regiony 2021

Národní sportovní agentura si dala za cíl dosáhnout regionálně vyvážené nabídky sportovních možností. Proto vyhlásila dotační výzvu na rekonstrukce, novou výstavbu, vybudování bezbariérových přístupů a nákup vybavení do obecních sportovišť.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Oprávněný žadatel

 • Sportovní kluby
 • Tělovýchovné jednoty
 • Obce a města

Výše dotace

 • Maximální výše dotace je 40 000 000 Kč
 • Minimální výše dotace je 1 000 000 Kč (tedy projekt ve výši alespoň 1 428 575 Kč)

Státní rozpočet financuje až 70 % z celkových způsobilých výdajů (CZV). Vlastní zdroje žadatelem jsou tím pádem 30 % z CZV.

Akce mohou být spolufinancovány z jiných národních programů. V takovém případě nesmí celková výše dotace přesáhnout 80 % z CZV.

Podporované aktivity

 • Technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce, nástavby) sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením
 • Výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením
 • Vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení

Podmínky a cíle dotačního programu

Cíle programu:

Dotační titul 11/2021 Regiony 2021 má za cíl vyrovnat regionální deficity a zajistit rovnováhu v nabídce sportovišť a sportovního vyžití v obcích a městech. To přispěje k rozvoji sportovního odvětví a zdravotnímu stavu obyvatelstva.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku

Výsledkem akce musí být sportovní zařízení, které slouží výhradně ke sportovním účelům. Sportoviště bude sloužit místím klubům, tělovýchovným jednotám, veřejnosti a sportovním organizacím.

Výzva není určena pro výstavbu větších sportovních zařízení, jako jsou:

 • plavecké bazény 25 m+
 • zimní tréninkový stadion
 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty
  k tomu je určena tato dotační výzva - Standardizovaná infrastruktura - NSA.

Výzva není určena pro výstavbu a technické zhodnocení sportovních zařízení nadregionálního významu, pro dopravní a dětská hřiště, pro aquaparky, veřejná koupaliště, cyklostezky atp.

Projekt musí být realizován do 31. 12. 2024.

Dotovaný projekt musí zůstat ve vlastnictví žadatele minimálně po dobu 10 let od jeho dokončení a nesmí být použit pro podnikatelskou činnost.

Další informace naleznete na stránce Výzva Regiony 2021.

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.