Základní info

80%
do 31.12.2022
Mám zájem o dotaci

Potřebujete poradit?

Máte dotaz nebo potřebujete poradit s dotací? Ozvěte se mi, ráda vám pomohu.
+420 737 180 259
info@dotacnipruvodce.cz

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Program TREND

Program TREND podporuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj prostřednictvím Technologické agentury ČR (TAČR).

Program TREND

Záměrem program TREND je motivovat k pronikání na nové trhy a také k zavádění výsledků do praxe. Základem je podpora nových digitálních technologií, které zvyšují míru automatizace a robotizace, ale také firem, které se výzkumem teprve začínají zabývat.

Podprogram „Nováčci“

Podprogram „Nováčci“ se orientuje na projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledek bude možné uplatnit v praxi. Je určen pro podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na výzkum a vývoj v celkovém souhrnu nad 1 milion Kč.

Oblasti podpory

Mezi oblasti podpory patří následující technologické znalostní domény, tzv. KETs:

  • pokročilé výrobní technologie,
  • pokročilé materiály a nanotechnologie,
  • fotonika a mikro-/nanoelektronika,
  • biotechnologie,
  • umělá inteligence,
  • digitální bezpečnost a propojenost.

Na co lze prostředky použít

  • osobní náklady na výzkumné pracovníky, techniky a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu (vč. odvodů za zaměstnavatele),
  • náklady na nástroje, přístroje a vybavení (pouze v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu),
  • náklady na smluvní výzkum (náklady na služby výzkumného charakteru),
  • další přímé a nepřímé náklady (dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, náklady na materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, cestovné, další služby využité výlučně pro účely projektu).

Žadatelé

Hlavním žadatelem musí být vždy podnik (tj. právnická nebo fyzická osoba vykonávají hospodářskou činnost), který v posledních pěti letech nebyl příjemcem podpory ze státního nebo jiných veřejných rozpočtů na své či nakupované činnosti výzkumu a vývoje v objemu, který by v úhrnu přesáhl 1 milion Kč.

Forma a výše podpory

Maximální výše podpory je 15 milionů Kč na 1 projekt (v souhrnu za všechny účastníky). Míra podpory na projekt činí až 80 % způsobilých nákladů, výzkumné organizace mohou obdržet až 90 % podpory, ale pouze na své nehospodářské činnosti.
Jeden žadatel může podat maximálně 1 návrh projektu

Podmínky

Podpořeni mohou být žadatelé na celém území ČR, včetně hl. m. Prahy. Projekt musí vést k výraznějšímu zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti uchazeče, např. realizací přelomových (technologicky významných) inovací umožňujících rozšířit trhy v zahraničí, posunout se výše v globálních hodnotových řetězcích.

Váš průvodce světem dotací od A do Z

Za roky práce máme dokonalý proces, od podání žádosti po výběr dodavatele.