Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací

MZe kvůli vysokému zájmu navyšuje alokaci a znovuotevírá program na výstavbu vodovodů a kanalizací 129 410. Žádat mohou obce a města do 2 000 obyvatel.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Dotace na vodovody a kanalizace pro obce do 2 000 obyvatel

Ministerstvo zemědělství (MZe) dne 21. 6. 2021 obnovilo příjem žádostí k již uzavřeným dotačním výzvám:

Ministerstvo zemědělství jako správce programu rozhodlo vzhledem k významnému převisu poptávky nad rámec alokace této Výzvy navýšit uvedenou alokaci o 1 000 mil. Kč na celkovou alokaci 2 500 000 000 Kč. Výzva č. 129 412-1 (vodovody) bude navýšena o 400 milionů Kč a výzva č. 129 413-1 (kanalizace) bude navýšena o 600 milionů Kč.

Oprávněný žadatel

  • Obec do 2 000 obyvatel
  • Svazky obcí v případě do 2 000 obyvatel
  • Vodohospodářské společnosti s více než 90 % většinou kapitálové účasti měst a obcí

Výše dotace

  • Maximální výše podpory 70 % z uznatelných nákladů
  • Maximální částka 50 000 000 Kč

Základní podmínky a cíle programu

Předkládané akce musí být v souladu se zpracovaným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací na území kraje (PRVKÚK) a musí mít pravomocné stavební povolení pro předloženou akci popřípadě stanovisko vodoprávního orgánu, že stavební povolení na akci nebo její část není vyžadováno.

Akce musí tvořit funkční celek.

Realizace akce (zajištění kolaudačního souhlasu, nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu vč. nabytí právní moci) musí být nejpozději do 31. 12. 2025

Proč spolupracovat s námi?

  • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
  • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
  • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
  • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.