Podpora obnovy sportovní infrastruktury - dotace MMR - do 3 000 obyvatel

MMR chce přispět k obnově školních hřišť a tělocvičen v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Dopřejte našim nejmladším sportovní možnosti a přispějte ke zdravějšímu Česku.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce do 3 000 obyvatel

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument, platný k datu podání žádosti o dotaci!

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 80 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 10 000 000 Kč.

Minimální částka, o kterou lze žádat je 500 000 Kč.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Dotační titul má za cíl obnovit sportovní infrastrukturu ve školách pomocí rekonstrukcí a oprav školních hřišť a tělocvičen.

Podporované aktivity

 • Obnova školních hřišť - multifunkční a víceúčelové hřiště a sportoviště, které slouží pro hodiny tělesné výchovy
 • Obnova školních tělocvičen

Uznatelné náklady:

 • Vybudování, rekonstrukce nebo modernizace hřiště - víceúčelové a multifunkční venkovní sportoviště
 • Vnitřní rekonstrukce či modernizace školní tělocvičny

V případě obnovy sportovní infrastruktury lze žádat také na:

 • Vybudování, rekonstrukci či modernizaci zázemí a sociálních zařízení (šatny, sprchy, toalety, střídačky, nářaďovna apod.)
 • Oplocení, osvětlení venkovního školního sportoviště
 • Zateplení obvodových stěn, střechy, výměna oken a dveří
 • Rekonstrukce střechy, střešního pláště, rekonstrukce fasády
 • Výměna kotle včetně topné soustavy

Neuznatelné náklady:

 • Výstavba tělocvičny
 • Obnova po živelní pohromě
 • Parkové, sadové a zahradní úpravy
 • Přístupové cesty
 • Odstraňování bariér při vstupech a výstupech budov
 • Pořizování softwaru, hardwaru a zabezpečovacích systémů
 • Pořízení tělovýchovného náčiní zabudovaného i přenosného

Další informace naleznete na stránce 117D8210 – PODPORA OBNOVA A ROZVOJE VENKOVA.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.