Podpora budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku

Dopřejte vašim občanům místa pro aktivní i pasivní odpočinek z dotací Ministerstva pro místní rozvoj. Dotační titul financuje výstavbu či opravy například multifunkčního sportoviště, workoutové zóny či dětských hřišť.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce do 3 000 obyvatel

Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument, platný k datu podání žádosti o dotaci!

Výše dotace

Maximální výše podpory činí 80 % způsobilých výdajů.

Maximální dotace je až 2 000 000 Kč.

Minimální částka, o kterou lze žádat je 100 000 Kč.

Podmínky a cíle dotačního titulu

Cíle

Dotační titul má za cíl zpříjemnit občanům pobyt v jejich vesnicích a městech za pomocí vybudování míst pro aktivní i pasivní odpočinek. Výsledky projektů budou sloužit výhradně široké veřejnosti, jejich provoz bude hrazen z obecních rozpočtů a jejich užívání nebude zpoplatněno.

Podporované aktivity

 • Vybudování hřišť - multifunkční a víceúčelové hřiště, dětské hřiště, workoutové hřiště, parkourové hřiště či fotbalové hřiště
 • Rekonstrukce a modernizace hřišť výše uvedených typů

Uznatelné náklady:

 • Vybudování, rekonstrukce, modernizace zázemí a sociálního zařízení (šatny, sprchy, toalety, střídačky apod.
 • Oplocení
 • Osvětlení
 • Mobiliář (lavičky, odpadkové koše apod.)

Neuznatelné náklady:

 • Obnova po živelní pohromě
 • Parkové, sadové a zahradní úpravy
 • Přístupové cesty
 • Pořizování sportovního příslušenství k zabudování (ribstole, kruhy, hrazdy apod.)
 • Pořizování sportovního příslušenství přenosného (branky, žíněnky, trampolíny, odrazové můstky apod.)

Další informace naleznete na stránce 117D8210 – PODPORA OBNOVA A ROZVOJE VENKOVA.

Proč žádat o dotaci s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.