Drobné vodní toky a vodní nádrže - dotace MZe

V rámci zkvalitňování vodních toků a držení vody v krajině, pro její přirozenou funkci vyhlásilo Ministerstvo zemědělství (MZe) dotační výzvu na rekonstrukce, opravy a odbahnění menších vodních toků a vodních nádrží.

program otevřen

Základní info

Výše podpory
Maximální výše
Příjem žádostí
Celková alokace

Oprávněný žadatel o dotaci

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí

Výše dotace

 • Maximální dotace - 10 000 000 Kč z uznatelných nákladů akce
 • Maximální podpora - 70 % z uznatelných nákladů akce

Podporované aktivity

 • Rekonstrukce
 • Oprava
 • Odbahnění
 • Výstavba
 • Obnova - navrácení vody

Podmínky a cíle programu

Cíle

Dotační titul od MZe si klade za cíl vrátit vodu do krajiny, aby naplňovala její přirozené funkce - zdroj živin pro své okolí, zachytávání dešťové vody, zásoba vody pro obce, zásoby pro případné hašení požárů atd.

Dalšími cíli je zlepšení technického i estetického stavu rybníků, a to včetně objektů hrází, bezpečnostních přelivů, výpustí zařízení, obtokových kanálů atd.

Podmínky poskytnutí finančního příspěvku

 • Podporované jsou pouze nerybochovné rybníky
 • Odbahnění rybníků a vodních nádrží proběhne pouze tehdy, pokud je sediment vyšší než 40 cm
 • Pokud žadatel čerpal v posledních 10 letech na stejný druh podpory, jeho žádost bude zamítnuta
 • Podpora nebude poskytnuta pokud je do předmětu podpory zaústěna nečištěná odpadní voda

Další informace naleznete na stránce Eagri - dotace na drobné vodní toky a malé vodní nádrže.

Proč spolupracovat s námi?

 • Přes 10 let zkušeností s dotacemi
 • Dlouhodobá úspěšnost přes 80 % při získávání dotací
 • Pod jednou střechou děláme projektovou dokumentaci, dotační management a administraci veřejných zakázek - vše rychle a efektivně
 • Jen v roce 2020 jsme podali 112 úspěšných žádostí a získali přes 700 milionů korun pro naše klienty - koukněte na naše reference Dotační průvodce / ARTENDR

Konzultace zdarma

šipka směřující vpravo nahoru

Chcete mít přehled o aktuálních dotacích každý den?

Vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.
vaše osobní údaje neposkytujeme třetím stranám.
Z odběru novinek se můžete kdykoliv odhlásit.