Vodovody a kanalizace

Vodovody a kanalizace

Podporované aktivity:

  • podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací včetně ČOV
    Akce musí být realizovány v obcích nebo místních částech s velikostí do 1000 obyvatel a to u většiny podporovaných aktivit.

Výše dotace:

Podpora se poskytuje na základě počtu trvale hlášených obyvatel s tím, že:

a) pokud je žadatelem obec do 300 obyvatel, je dotace stanovena ve výši 70 %;
b) pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 301 až 500, je dotace stanovena ve výši 65 %;
c) pokud je žadatelem obec s počtem obyvatel v rozmezí 501 až 1000, je dotace stanovena ve výši 60 %;
d) pokud je žadatelem obec s více než 1000 obyvateli, je dotace stanovena ve výši 55 %;
e) pokud je žadatelem vodohospodářská akciová společnost, je dotace stanovena ve výši 50 %.

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 70 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 50 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 15. 1. 2020