Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Podporované aktivity:

 •  výdaje na nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na stávající nosný prvek (sloup, výložník apod.)- výdaje na nákup a montáž svítidel včetně světelných zdrojů na nově vybudovaný nosný prvek

  – výdaje na výměnu či instalaci kabeláže od připojovací svorkovnice svítidla k měněnému či nově instalovanému svítidlu

  –  výdaje na optimalizaci řídicího systému veřejného osvětlení

  –  rekonstrukce rozvaděčů veřejného osvětlení včetně elektrovýzbroje

  –  výdaje na pronájem montážní plošiny

  – výdaje na zpracování příloh žádosti a výběrové řízení

 

 Oprávnění žadatelé:

 • obec
 • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

 • Maximálně do výše 50 % celkových uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace – 2 mil. Kč

Termíny:

 • Nejzazší datum realizace: MPO do 31.12.2021, SFŽP 31.12. 2023