Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení

Podporované aktivity:

  • Dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel a světelných zdrojů.
  • Státní fond životního prostředí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu vás srdečně zvou na odborný seminář Úspory energie v obcích a snížení světelného znečištění

 

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 50 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 2 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2018