Rekonstrukce a výstavba sportovišť

Rekonstrukce a výstavba sportovišť

Věcné zaměření:

Primárně je tato výzva zaměřena na rozšiřování a zkvalitňování kapacit sportovních zařízení v České republice, ať už formou technického zhodnocení a obnovy stávajícího zařízení či výstavby nového

  • Rekonstrukce a modernizace stávajících prostor
  • Vybudování nových prostor a sportovišť

Výše podpory: 

  • Max. 70 % celkových způsobilých výdajů.

 Oprávnění žadatelé:

  • Sportovní kluby
  • Tělovýchovné jednotky
  • Obce a města nad 10 tis. obyvatel

Termíny:

  • termín podání žádosti od 1.10. – 31.10. 2019