Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)

Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, učeben a jiných zařízení pro účely EVVO („Přírodní zahrady“)

Věcné zaměření:

 1. Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
  Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý
  a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou.
 2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
  Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny
  legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol1 a umožnit tak tyto požadavky
  naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol (např. lesní kluby).
 3. Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol
  a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.
  Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO,
  přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí,
  v přímém kontaktu s přírodou.

Výše podpory: 

 • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 500 tis. Kč.
 • Max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

 Oprávnění žadatelé:

 • Obce;
 • předškolní zařízení mateřské školy, lesní mateřské školy (včetně lesních klubů), dětské skupiny;
 • základní školy;
 • střední školy;
 • domy dětí a mládeže;
 • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO a nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Termíny:

 • termín podání žádosti od 3.2.2020 – 31.3. 20120