Prostory pro spolky

Prostory pro spolky

Podporované aktivity:

  • obnova nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost)

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 70 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 3 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2020