Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování

Věcné zaměření:

Výzva podporuje zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol

 • Zařízení péče o dětí 1. stupně základní školy,
 • Příměstský tábor/Pobytový tábor v době školních prázdnin,
 • . Doprovod dětí,
 • Společná doprava dětí v době mimo školní vyučování, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti.

Výše podpory: 

 • výše dotace až 95%
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2,1 mil. CZK
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 9 mil. CZK

 Oprávnění žadatelé:

 • školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností)
 • obchodní korporace
 • státní podnik
 • NNO
 • OSVČ
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí 07. 01. 2020
 • Ukončení příjmu žádostí 10. 03. 2020