Podpora obnovy sportovní infrastruktury pro obce do 10 000 obyvatel

Podpora obnovy sportovní infrastruktury pro obce do 10 000 obyvatel

Věcné zaměření:

Podporovány budou akce zaměřené na:

na obnovu školních hřišť (multifunkční a víceúčelová hřiště a sportoviště apod.), které slouží pro hodiny tělesné výchovy,

na obnovu školních tělocvičen.

Výše podpory: 

  • Dotace je poskytována až do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Dolní limit dotace na jednu akci činí 500 tis. Kč.
  • Horní limit dotace na jednu akci činí 5 mil. Kč.

 Oprávnění žadatelé:

Účastník podprogramu může být obec, která má 3001 – 10 000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy), na jejímž katastru je zřízena základní škola. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument

Termíny:

  • zahájení příjmu žádostí 4. prosince 2019 – ukončení příjmu žádostí 17. února 2020