Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti. Jde především o:  obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť,  obnovu obecních koupališť lokálního charakteru,  obnovu nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek),  obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).

 Oprávnění žadatelé:

  • obec do 3000 obyvatel

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 70 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 3 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2020