Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku pro obce do 3000 obyvatel

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku pro obce do 3000 obyvatel

Věcné zaměření:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Jde především o:

obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť,

dětských hřišť.

Výše podpory: 

  • Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce.
  • Dolní limit dotace na jednu akci činí 100 tis. Kč.
  • Horní limit dotace na jednu akci činí 2 mil. Kč.

 Oprávnění žadatelé:

Účastník podprogramu může být obec do 3000 obyvatel, včetně (k datu 01. 01. roku vyhlášení výzvy). Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument.

Termíny:

  • zahájení příjmu žádostí 4. prosince 2019 – ukončení příjmu žádostí 17. února 2020