Obnova sakrálních staveb a hřbitovů

Obnova sakrálních staveb a hřbitovů

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu drobných sakrálních staveb nalézajících se v katastrálním území obce, které nejsou prohlášeny kulturní památkou a jsou v majetku účastníka podprogramu.
Jedná se zejména o obnovu staveb jako:

  • kaple, kaplička, márnice,
  • socha,
  • boží muka, kříž.

Dále pak na obnovu:

  • prostoru hřbitovů,
  • hřbitovní zdi.

 

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 70 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 500 tis. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2020