Naučná stezka

Naučná stezka

Podporované aktivity: 

  • obnova nebo vybudování naučných/zážitkových stezek (vyjma cyklostezek) Nelze financovat asfaltové plochy, ideálně naučné tabule a směrovky.

 

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 70 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 3 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2020