Nájemní bydlení

Nájemní bydlení

Podporované aktivity:

POŘÍZENÍ, VÝSTAVBA, OPRAVY A MODERNIZACE NÁJEMNÍCH BYTŮ

Dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku obce, které slouží nebo
budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční
výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku obce (případně s následnou
rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).
Maximální podlahová plocha bytu, na kterou lze dotaci použít: 80 m2

 

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 90 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 10 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 27. 3. 2021