Mosty a lávky

Mosty a lávky

Podporované aktivity:

Financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně
přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní
infrastrukturou.

Výše dotace

100 %, v případě opravy či modernizace místa křížení místní komunikace nebo veřejné přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),

85 %, v případě výstavby nového místa křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou ve vlastnictví státu (dálnice, silnice I. třídy, celostátní a regionální dráhy, dopravně významné vodní cesty),

75 %, v případě oprav či modernizace ostatních míst křížení místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace s nadřazenou dopravní infrastrukturou (silnice II. a III. třídy).

 

 

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 100 % celkových uznatelných nákladů akce.

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 12. 3. 2020