Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice

Podporované aktivity:

  • Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice. Stavba, která bude financována z dotace, musí být v souladu s požadavky ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice.

 

 Oprávnění žadatelé:

  • obec, která zřizuje jednotku dobrovolných hasičů

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 50 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 4,5 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 14. 6. 2019