Dotace na sociální bydlení

Dotace na sociální bydlení

Věcné zaměření

Výzva je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace.
Sociální byty jsou určeny pro způsobilé domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

Podporované aktivity:

Z dotace lze pořídit:

 • novostavbu sociálního domu nebo část smíšeného domu;
 • stavební úpravu prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo sociální byt;
 • nástavbu nebo přístavbu, kterou vznikne sociální byt;
 • stavební úpravu bytového domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
 • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;

 Oprávnění žadatelé:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městská část hlavního města Prahy (je-li k tomu oprávněna)
 • Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst (jsou-li k tomu oprávněny)

Výše dotace:

 • Maximálně do výše 100 % celkových uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace – 6 mil. Kč

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: Výše dotace je až 100% nákladů na výstavbu. Příjem žádostí o dotaci byl zahájen a výzva je průběžná, žádosti tedy budou přijímány až do vyčerpání alokace v pořadí, v jakém byly podány.