Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov

Dotace na snížení energetické náročnosti veřejných budov

Podporované aktivity:

 • Zateplení obvodového pláště budovy
 • Výměna a renovace (repase) otvorových výplní
 • Realizace stavebních opatření majících prokazatelně vliv na energickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí (např. rekonstrukce vnitřního osvětlení, systémy měření a regulace vytápění)
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace systémů využívající odpadní teplo
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za )účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn
 • Instalace fotovoltaického systému
 • Instalace solárně-termických kolektorů

Výše dotace

 • Výše dotace je odstupňována dle dosažených technických parametrů od 35% do 50% celkových způsobilých výdajů.
 • V případě instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla činí výš podpory 70% celkových způsobilých výdajů.

 Oprávnění žadatelé:

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100% veřejným subjektem vyjma příjemců podporovaných v rámci OP PIK

Výše dotace:

 • Maximálně do výše 70 % celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 15.4.2019 – 3.2.2020