Dotace na rekonstrukci a výstavbu rybníků

Dotace na rekonstrukci a výstavbu rybníků

Věcné zaměření:

 • Oprava, odbahnění obecního rybníku nebo vodní nádrže
 • Vybudování nových rybníků, vodních nádrží
 • Vybudování tůní a mokřadů
 • Podmínkou je posílení schopnosti rybníka/nádrže zadržet více vody než v současném stavu.

Výše podpory: 

 • až 80% stavebních nákladů projektu
 • Na rekonstrukci lze žádat max. o 2 mil. Kč
 • Na vybudování nového rybníka/ nádrže lze žádat až o 10 mil. Kč
 • při budování tůní a mokřadů přírodě blízkého charakteru může být výše dotace až 100% celkových nákladů akce

 Oprávnění žadatelé:

 • Obce, města
 • U rekonstrukce musí být obec vlastníkem rybníka

Termíny:

 • termín podání žádosti 31.10.2019