Dotace na přívětivý úřad

Dotace na přívětivý úřad

Věcné zaměření:

Dotace je určena na optimalizaci procesů a postupů ve veřejné správě zejména posílením strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.

Dotaci lze využít na

 • Tvorbu nebo aktualizaci strategického dokumentu zaměřeného na komunikaci s veřejností
 • Informační kampaně
 • Modernizace webových stránek
 • Webové a mobilní aplikace
 • Rozvoj komunikace na sociálních sítích
 • Elektronická úřední deska
 • Mapování a zlepšení komunikace se zdravotně postiženými
 • atd.

Výše podpory: 

 • Dotace je poskytována do výše 95%
 • Minimální výše dotace 1 mil. Kč
 • Maximální výše dotace je 10 mil. Kč

Alokace programu:

 • 270 750 000 Kč

 Oprávnění žadatelé:

 • Obce
 • Kraje
 • Asociace a sdružení obcí a krajů
 • Dobrovolné svazky obcí

Termíny:

 • Termín podání žádosti je stanoven od 23.3.2020 do 16.6.2020