Dotace na Oranžové hřiště z nadace ČEZ

Dotace na Oranžové hřiště z nadace ČEZ

Věcné zaměření:

Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště s výjimkou hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

Výše podpory: 

  • Maximální výše nadačního příspěvku je 2.000.000 Kč.
  • Náklady na projektovou dokumentaci Oranžového hřiště nesmí přesáhnout 15% z celkové výše nadačního příspěvku.

 Oprávnění žadatelé:

  • Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná těmito podmínkami.

Termíny:

  • Příjem žádostí je od 6. 1. 2020 do 31. 12. 2020