Dotace na opravy, rekonstrukce a rozšíření základních a mateřských škol

Dotace na opravy, rekonstrukce a rozšíření základních a mateřských škol

Věcné zaměření:

Dotace je určena na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace a rekonstrukce, případně výstavba nových kapacit základních a mateřských škol v majetku v působnosti obcí či dobrovolných svazků obcí včetně zázemí, vyjma venkovních hřišť.

Dotaci lze využít na

 • Rekonstrukce a opravy ZŠ a MŠ
 • Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ
 • Modernizace ZŠ a MŠ

Výše podpory: 

 • Dotace je poskytována do výše 90%
 • Maximální výše dotace je 20 mil. korun

Alokace programu:

 • 300 000 000 Kč

 Oprávnění žadatelé:

 • Obce do 3000 obyvatel
 • Dobrovolný svazek obcí, kde průměr počtu obyvatele členských obcí nepřesáhne 3 000 obyvatel
 • Obec je zároveň vlastníkem majetku a zřizovatelem školy nebo školského zařízení.

Termíny:

 • Termín podání žádosti je stanoven od 10.2.2020 do 15.3.2020.
 • Přidělená dotace musí být vyčerpána v roce 2020
 • Akce musí být ukončena do 2 let od vyhlášení výzvy.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Investiční záměr
 • Výpis z KN
 • Pro podání žádosti není povinné přikládat projektovou dokumentaci ani stavební povolení.