Dotace na opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu

Dotace na opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu

Věcné zaměření:

Přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti nebo v pitné vodě pro veřejnou potřebu.

Výše podpory:

  • vlastníkovi bytu v bytovém nebo rodinném domě nebo vlastníkovi rodinného domu může být poskytnuta dotace nejvýše 150 000 Kč,
  • vlastníkovi budovy školy, školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let, může být poskytnuta dotace nejvýše 1 500 000 Kč,
  • vlastníkovi vodovodu pro veřejnou potřebu může být poskytnuta dotace nejvýše 1 500 000 Kč.

 Oprávnění žadatelé: Vlastník

  • bytu v bytovém domě nebo rodinném domě, nebo rodinného domu, které jsou užívány k trvalému bydlení a k jejichž výstavbě bylo vydáno stavební povolení nebo svým obsahem podobné povolení do 28. února 1991, jestliže průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní je za obvyklého užívání dlouhodobě vyšší než 1 000 Bq/m3,
  • budovy školy, budovy školského zařízení nebo budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu dětí do 18 let, k jejichž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti určené k pobytu dětí do 18 let dosáhl průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu v době jejich pobytu hodnoty vyšší než 300 Bq/m3, nebo
  • budovy sloužící pro zabezpečení sociálních nebo zdravotních služeb při dlouhodobém pobytu osob, kterým jsou tyto služby poskytovány, neuvedené v písmenu b), k jejíž výstavbě bylo vydáno povolení, jestliže v ovzduší některé místnosti při pobytu těchto osob dosáhl dlouhodobý průměr naměřených hodnot objemové aktivity radonu za obvyklého užívání hodnoty vyšší než 1 000 Bq/m3,
  • vodovodu pro veřejnou potřebu.

Termíny:

  • do 30. září 2020