Dotace na obnovu majetku po přívalových deštích

Dotace na obnovu majetku po přívalových deštích

Věcné zaměření:

Dotaci lze získat na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou, popř. na pořízení nového majetku plnícího tutéž funkci, kterou plnil majetek zničený pohromou. Jedná se o obnovu zejména mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně obnovy staveb a zařízení preventivní infrastruktury.

Výše podpory: 

Dotace bude poskytována až do výše 70 % v případě, že žadatelem je obec a až do výše 40% v případě, že žadatelem je kraj, skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a její čerpání může být rozloženo do dvou let.

 Oprávnění žadatelé:

Žadatelem mohou být obce a kraje postižené živelní pohromou.

Termíny:

2.9. – 31. 10. 2019