Dotace na nájemní bydlení

Dotace na nájemní bydlení

Věcné zaměření:

Dotace je určena na opravy či modernizace objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení nájemních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele (případně s následnou rekonstrukcí vykoupené nemovitosti).
Maximální podlahová plocha bytu, na kterou lze dotaci použít: 80 m2

Dotaci lze využít na

 • Opravy a modernizace stávajících objektu, které slouží k nájemnímu bydlení
 • Rekonstrukce objektů obce, které budou sloužit k nájemnímu bydlení.
 • Výstavba nájemního bydlení
 • Výkup nemovitosti / demolice objektů, které budou sloužit k nájemnímu bydlení.

Výše podpory: 

 • Dotace je poskytována do výše 90%
 • Maximální výše dotace je 10 mil. korun

Alokace programu:

 • 300 000 000 Kč

 Oprávnění žadatelé:

 • Obce do 3000 obyvatel
 • Dobrovolný svazek obcí, kde průměr počtu obyvatele členských obcí nepřesáhne 3 000 obyvatel

Termíny:

 • Termín podání žádosti je stanoven od 10.2.2020 do 15.3.2020.
 • Přidělená dotace musí být vyčerpána v roce 2020
 • Akce musí být ukončena do 2 let od vyhlášení výzvy.

Povinné přílohy k žádosti:

 • Investiční záměr
 • Výpis z KN
 • Pro podání žádosti není povinné přikládat projektovou dokumentaci ani stavební povolení.