Dotace na domácí kompostréry

Dotace na domácí kompostréry

Věcné zaměření:

 • Předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany.
 • V rámci projektu je možné pořídit štěpkovač přiměřeného výkonu.
 • Předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu, a to prostřednictvím rozšíření/vybudování sběrné sítě kontejnerů.
 • Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
 • Vybudování/rozšíření infrastruktury projektů předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.

 

Výše dotace:

 • Max. výše dotace 85% celkových způsobilých výdajů.

 Oprávnění žadatelé:

 • kraje,
 • obce,
 • města,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • městské části hl. města Prahy,
 • příspěvkové organizace zřízené městy a ostatními veřejnoprávními subjekty,
 • obchodní korporace vlastněné ze 100 % městy a ostatními veřejnoprávními subjekty

Termíny:

Lhůta pro podání žádosti od 1.4.2020 do 30.7.2020