Dotace na alternativní pohony

Dotace na alternativní pohony

Věcné zaměření:

Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu na tyto alternativní pohony:

 • CNG – automobil, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní plyn,
 • plug-in hybrid (PHEV) – vozidlo s více pohonnými jednotkami, které má elektrický pohon a lze jej dobíjet z externího zdroje,
 • hybrid (FHEV) – vozidlo s plně hybridním pohonem vybavené elektromotorem,

elektromobil – vozidlo výhradně s elektro pohonem, tedy:

BEV – vozidlo s bateriovým pohonem

EREV – výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (za pomoci částečného dobíjení akumulátorů jednotkou se spalovacím motorem)

Spolu s nákupem nebo pronájmem vozidel lze čerpat příspěvek i na pořízení chytrých dobíjecích stanic pro elektricky poháněná vozidla, tzv. smart wallboxů.

Výše podpory: 

 •  max. 40 % celkových způsobilých výdajů

 Oprávnění žadatelé:

 • Uzemní samosprávné celky (obce a kraje) a městské části hl. m. Prahy
 • Svazky obcí
 • Státní příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • veřejné vysoké školy
 • Příspěvkové organizace obcí a krajů
 • Společnosti vlastněné z více než 50 % obcemi či kraji

Termíny:

 • Zahájení příjmu žádostí: 17. 2. 2020 od 10 hod
 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 10. 2020,