Dětské a víceúčelové hřiště

Dětské a víceúčelové hřiště

Podporované aktivity:

Budou podporovány akce s výstupy sloužícími široké veřejnosti, jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu, jejich užívání není zpoplatněno a jsou veřejně přístupné. Výstupy nesmí být komerčně využívány a sloužit k provozování ekonomické činnosti.

Jde především o:

  • obnovu nebo vybudování veřejných hřišť a sportovišť,
  • obnovu nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání, komunitní a spolkovou činnost).

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 100 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 3 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 28.2. 2020