Demolice zchátralé budovy

Demolice zchátralé budovy

Podporované aktivity:

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Předmětem podpory může být pouze objekt pro bydlení, rekreaci nebo ubytovací zařízení, který se nachází ve špatném technickém stavu a je nezpůsobilý k bydlení.

Výše dotace

  • Obec do 3 000 obyvatel – maximální výše dotace činí 70 % způsobilých výdajů,
  • Obec od 3 001 do 10 000 – maximální výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů,
  • Obce od 10 001 obyvatel – maximální výše dotace činí 50 % způsobilých výdajů

 

 Oprávnění žadatelé:

  • obec
  • organizační složka obce (např. městský obvod, městská či místní část)

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 70 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 10 mil. Kč

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 28. 2. 2020