Automobilová stříkačka

Automobilová stříkačka

Podporované aktivity:

  • Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky pro jednotku sboru dobrovolných hasičů

 

 Oprávnění žadatelé:

  • obec zřizující jednotku dobrovolných hasičů

Výše dotace:

  • Maximálně do výše 70 % celkových uznatelných nákladů akce.
  • Maximální výše dotace – 2,5 mil. Kč v případě pořízení nové stříkačky

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: 14. 6. 2019