Dotace na podporu dětských skupin

Dotace na podporu dětských skupin

Podporované aktivity:

 • Cílem výzvy je vytvoření možnosti financování dosud registrovaných dětských skupin, které ke dne vyhlášení nových dosud neregistrovaných zařízení, ale vytvořit možnost pro dlouhodobější financování provozu stávajících registrovaných dětských skupin splňujících podmínky výzvy.

 

 Oprávnění žadatelé:

 • poradenské a vzdělávací instituce,
 • veřejné výzkumné instituce,
 • nestátní neziskové organizace,
 • profesní a podnikatelská sdružení,
 • obchodní korporace,
 • OSVČ
 • státní podniky,
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem,
 • školy a školská zařízení,
 • vysoké školy,
 • OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace, sociální partněři

Výše dotace:

 • Maximálně do výše 100 % celkových uznatelných nákladů akce.
 • Maximální výše dotace – 8,6 mil. Kč

Termíny:

 • Ukončení příjmu žádostí: 31. 05. 2019