Bezúročný úvěr pro OSVČ a firmy do 249 zaměstnanců

Bezúročný úvěr pro OSVČ a firmy do 249 zaměstnanců

V tomto náročném období pro Vás zpracujeme žádost o úvěr zcela ZDARMA

Věcné zaměření:

Jste OSVČ, mikro, malý nebo střední podnik (tedy firma do 249 zaměstnanců) a vznikla vám škoda v důsledku opatření proti šíření koronaviru? Požádejte o bezúročný úvěr na zabezpečení svých podnikatelských aktivit. Úvěr není určen na ušlé tržby, ale na provozní náklady, které by z nich jinak byly financovány. Nelze z nich hradit např. firemní investice.

Z úvěru lze uhradit:

 • mzdy,
 • nájemné,
 • náklady na energie,
 • dodavatelsko-odběratelské faktury,
 • zásoby,
 • materiál,
 • drobný hmotný a nehmotný majetek a předfinancovat pohledávky.
 • Z úvěru nelze uhradit splátky úvěrů nebo leasingu, a ani pořízení dlouhodobého (ne)hmotného majetku.

Výše úvěru:

získejte bezúročný úvěr to v rozmezí 500 tis. Kč až 15 mil. Kč.

 Oprávnění žadatelé:

 • OSVČ,
 • mikro, malý nebo střední podnik (tedy firma do 249 zaměstnanců)

K žádosti je od Vás pouze zapotřebí:

 • Vyčíslit újmu, která vám vznikla na základě opatření proti šíření koronaviru (dopis od obchodního partnera o odstoupení od smlouvy nebo odmítnutí či zpoždění plnění (např. vyjádření, že odběratel bude odebírat jen poloviční množství nebo žádné vaše zboží či služby apod.), •jiné potvrzení od smluvních stran, že nedošlo k naplnění obchodního kontraktu (např. dodatek ke smlouvě)).
 • Vyčíslete náklady, které potřebujete v důsledku újmy zafinancovat, například:  pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, •nákup zásob, další provozní výdaje (např. mzdy).