Jak probíhají dotační výzvy? Proces tvorby, podání a posouzení žádosti o dotaci

Jak probíhají dotační výzvy? Proces tvorby, podání a posouzení žádosti o dotaci

V posledním článku jsme si zhruba vysvětlili, co to dotační výzvy jsou a jak je soutěžit. Nyní si vezmeme některé kroky ze zmíněných 10 a projdeme je podrobněji. Pojďme na to. 

Tvorba žádosti o zapojení do dotační výzvy

V tomto, řekněme velmi zásadním, kroku je třeba vyzjistit veškeré informace a náležitosti, které jsou potřebné k podání žádosti o soutěžení dotace. S tímto krokem je podle odborníků nejlepší zajít právě k odborníkům. Ne z toho důvodu aby si takzvaně “přihrávali kšefty”, ale protože ví, jak náročný může celý proces být. Pro člověka, který je dotačním procesem nepolíbený to může být pořádný oříšek. Proto doporučujeme nechat to nám a získat víc.

Když se však rozhodnete, že se do tvorby žádosti o zapojení do dotační výzvy pustíte svépomocí, tak zde naleznete pár tipů co a jak. První věcí je vědět, co přesně chcete dotací získat a vědět, která je pro vás ta pravá. To zjistíte na stránkách ministerstev či státem podporovaných organizací, nebo můžete vzít telefon a zavolat na bezplatné linky vyhlašujících orgánů. Dalším způsobem, jak získat informace jsou odborné konzultace, webináře nebo tématické semináře k jednotlivým výzvám, které občas poskytují pracovníci řídících orgánů.

Máte záměr a máte příhodnou výzvu. Nyní je čas projít veškeré právní náležitosti, které musí každá žádost obsahovat. Ty naleznete pod jednotlivými dotačními výzvami na stránkách vyhlašujících organizací, většinou jako dokument PDF. Zde máte příklad parametrů pro podání žádosti o snížení dopadů kůrovcové kalamity:

Příklad dotační příručky k dotační výzvě na snížení dopadů kůrovcové kalamity.
zdroj: http://eagri.cz/public/web/file/641269/Zasady_dotacniho_programu___web.pdf 

Podání žádosti o dotační výzvu

Jakmile zajistíte veškerou potřebnou dokumentaci, je třeba ji dát do náležité formy. S tím Vám u některých výzev pomůže interaktivní Modul pro žadatele, jako například tento od Ministerstva zemědělství – http://eagri.cz/public/app/MpZ/Gui (musíte se však registrovat). Pokud u výzvy takový modul není, lze nalézt na internetu vhodné vzory. 

Jakmile máte vyplněný formulář pro podání žádosti, je potřeba ho opatřit potřebnými podpisy a dokumenty. Podepsaný formulář s přiloženými dokumenty odešleme příslušným úřadům a už jen čekáme na odpověď. 

V procesu vyhodnocování dotací se udělují jednotlivým žádostem body, na jejichž základě se poté rozhoduje, zda žadatel příspěvek získá či nikoli. Takže to koukejte vyplnit správně, ať mají radost a dávají hodně bodů.

Posouzení žádosti o dotaci

Žádost je podaná a Vy čekáte, kousajíce si nehty, jak to asi všechno dopadne. Veškeré informace ohledně přijetí a hodnocení dotací jsou součástí příruček pro podání u jednotlivých výzev. V ideálním případě je žádost bez chybičky a vy můžete čekat až Vám přijde zpráva o jejím přijetí. 

V případech jiných se může stát, že žádost obsahuje nesrovnalosti či chyby. Zde se můžete potkat s tím, že Vám řídící orgán dá možnost opravit svou žádost a podat ji znovu, nebo Vám takovou možnost nedá a žádost rovnou vyřadí. 

Jakmile je žádost bez chyb, tak je takzvaně akceptována a je zařazena do hodnotícího procesu. V průběhu hodnocení se posuzuje její formální správnost, propracovanost, způsoby financování a další kritéria, která jsou uvedena v příručce k podání žádosti. Po vyhodnocení jsou přiřazeny body, dle bodového systému daného posuzujícího orgánu. Na základě těchto bodů je poté rozhodnuto zda dotaci získáte nebo ne, jak už bylo zmíněno výše. 

Může nastat situace, kdy je žádost zamítnuta, ale žadatel se s tím nechce smířit. Pak je tady možnost odvolání, která je opět vždy blíže specifikována v příručce pro podání žádosti o podporu. 

Takhle nějak vypadá dotační proces do bodu Posouzení žádosti, další body z úvodního článku budou podrobněji rozepsány v dalších dílech na našem blogu.

Logo firmy Dotační Průvodce

Buďte proto ve střehu a sledujte nás.

Získáte víc.