Dotační průvodce radí – Co to je dotace a jak ji získat?

Dotační průvodce radí – Co to je dotace a jak ji získat?

Člověk, který tohle bude číst, tedy Vy, určitě už slyšel o dotacích a má o nich základní informace. Pojďme si to přesto ještě trochu zrekapitulovat. Co je to dotace, kde se bere, co musíme udělat, abychom ji získali. A co až ji získáte? Čtěte dál a budete vědět vše.

‚Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo daru podobná peněžitá úhrada ze strany státu (zpravidla vlády nebo zákonodárného sboru) či územně správního celku (kraj, obec nebo městská část) zvolenému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu”.‘ takto zní definice ze strany Wikipedie.

Zkusme to trochu lidštěji – dotace je peněžní částka, která je vyčleněna z rozpočtů například Evropské unie, Všeobecné pokladní správy (spíše mimořádné dotace) či různých ministerstev. 

S výší alokace (dotovaná částka) se vždy určí i účel, za kterým je dotace vytvořena, co by měla financovat a kolika procenty z celkových výdajů. 

Může to být výstavba chodníků, oprava kulturních památek, tvorba kanalizací a vodovodních potrubí, ale také i příspěvky na zaměstnance, či veřejný internet.

Pro naši firmu je například velmi užitečné MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj. Ti dotují chodníky, silnice, osvětlení, rekonstrukce, vodní zdroje, výstavbu atp. 

Kde se o nich dozvíme?

Je více způsobů, jak se o dotacích dozvědět:

  • Vlastní snaha a aktivní hledání dotací, podle aktuální potřeby.
  • Členství v místní skupině, která běžně rozesílá měsíčníky a čtvrtletníky s aktuálními nabídkami.
  • Vyčkat na nabídku od poradenské společnosti, jako je třeba Dotační průvodce nebo využít její služby z vlastní iniciativy a dohodnout si nezávaznou informační schůzku, kde se dozvíte vše potřebné.
Na obrázku je mince, na rozpočtovém listu. Obraz symbolizuje administrativní práci, která se s dotačním procesem pojí a zároveň minci, která symbolizuje finance, které z vyhraných dotací plynou.
Dotace jsou jednou z nejpoužívanějších forem financování veřejných projektů.

Jak se dá taková dotace získat?

Na portálu DotaceEU popisují tento postup v 10 krocích, zkusíme to také tak. 

Vytvoření projektu

Abychom mohli o dotaci zažádat, musíme vědět k čemu ji potřebujeme. Proto je nutné vytvořit projektový záměr. V tom by neměl chybět specifikovaný cíl (na co dotaci chceme), postup realizace, rozpočet a finanční plán.

Nalezení příhodné dotační výzvy

To lze udělat výše zmíněnými postupy.

Podání žádosti o zapojení do výzvy

Tvorba žádosti o dotaci je velmi zásadní okamžik celého procesu. Popravdě doporučujeme nechat to na lidech z oboru, kteří mají zkušenosti. 

Nicméně každá žádost by měla splňovat daná kritéria, která jsou vždy zmíněna při vyhlášení dotační výzvy. Kritéria mohou být například typy podporovaných oblastí, velikosti podporovaných celků, druh, či výše podpory a typy žadatelů.

Posouzení žádosti příslušnými orgány

Žádosti o zapojení do dotačních výzev se hodnotí podle výše zmíněných kritérií, ty jsou vždy nutnou součástí každé dotační výzvy. Hodnotí je příslušné řídící orgány, které jsou tím pověřené. 

Žadatelé jsou po vyhodnocení kontaktováni. Buď mají štěstí, a pokračují do dalšího kola, nebo mají smůlu. V tom druhém případě je možnost na odvolání, které lze podat za určitých podmínek. Tyto podmínky by měly být součástí každé dotační výzvy. 

Realizace projektu

Když máte štěstí a vyhrajete, tak s Vámi řídící orgány proberou podrobné podmínky pro realizaci projektu. Těmi ze zásady bývají pravidla publicity, zásady vedení a úschovy dokumentace, výběr zhotovitelů a maximální transparentnost celého procesu.

Financování projektu

Když se domluvíte i na podrobných podmínkách realizace, můžete se začít bavit o těch dotovaných penězích. 

Je zde více způsobů jak o platbu zažádat. Můžete žádat o přednostní proplacení budoucích výdajů (ex-ante platba), o proplacení již zaplacených výdajů (ex-post platba), či můžeme zvolit kombinovanou formu financování

Vše záleží na domluvě nebo již stanovených podmínkách od řídícího orgánu.

Konečné vyhodnocení projektu

Jak se s řídícím orgánem dohodnete, tak tomu musíte také dostát. Podmínky pro vyhodnocení a finanční vyrovnání se mohou lišit. Je tu však jedno univerzální pravidlo – ukládejte veškerou dokumentaci, kterou k projektu máte. Ať se Vám může zdát sebezbytečnější, uschovejte si ji. 

Především si však hlídejte prezenční a předávací protokoly, pořizujte průběžné fotografie a schovávejte všechny faktury

Může se totiž stát, že při konečném posuzování správnosti realizace projektu řídící orgán označí část dokumentace za nezpůsobilou a zahajuje kontrolní řízení. 

V horších případech, dostanete napomenutí a možnost na opravu nedostatků. V ještě horších případech dostanete informaci o tom, že musíte vrátit již použité peníze, nebo že Vám bude vyplacena nižší část dotace.

Kontrolní den D

Zvykem bývá, že po kontrole dokumentace, přichází kontrola na místě realizace. Ta může být ohlášená, či přijít z čista jasna. Kontrolní komise může procházet provedení projektu skrz na skrz. Většinou kontrolují však fyzický stav projektu, jeho funkčnost a projektovou dokumentaci.

Na konci kontroly je sestaven souhrnný protokol. V něm jsou sepsané poznatky z kontroly a doporučená opatření, která projekt mohou ještě vylepšit.

Publicita projektu

Projekt musí po celou dobu jeho realizace ukazovat, kdo se na něm podílí. Tím je myšleno, že například u výstavby cyklostezky musí být informační billboard o tom, kdo projekt financuje. Po dokončení stavby je billboard nahrazen památným kamenem.

U menších projektů stačí oznamovací plakát se základními informacemi o projektu.

Projektová udržitelnost

Člověk by si řekl “poslední krok, paráda, to už budu mít hotovo”. Nene, bohužel, tady se začne ukazovat, jak byla Vaše dosavadní práce kvalitní. V den, kdy se dokončí všechny transakce, začíná období udržitelnosti projektu. Obvykle okolo 5 let.

V tomto období prokazujeme, že byl projekt kvalitně zhotoven a nevykazuje žádné větší problémy ve své funkčnosti. Pokud ano, přicházejí varování a sankce. Může dojít až na kompletní vratku dotace. 

Ale přiznejme si, když stavíte silnice nebo mosty a osvětlení, tak počítáte s tím, že Vaše projekty vydrží déle než 5 let. Takže není třeba se strachovat. 

“Tenhle mostek nás tu ještě všechny přežije, mladej.” říkal jeden ze starších starostů, kterému jsme pomohli.

Dotační průvodce

A tím jsme se dostali na konec procesu žádání, získávání a uplatňování dotace. Máte z toho hlavu jako papiňák? To nevadí, také bychom měli, kdybychom měli žádat o dotaci prvně. Raději bychom si najali nějakého dotačního průvodce.

Naše zkušenosti jsou však mnohaleté a můžeme se prezentovat skvělými výsledky. 

Dejte nám o sobě vědět. My se Vám ozveme a můžeme si popovídat víc o dotačním procesu a cestou skrze něj.

Logo firmy Dotační Průvodce

 

Provedeme Vás dotačním světem a získáte víc.

DP.