3 fondy, ze kterých lze žádat o dotaci na dětské hřiště

3 fondy, ze kterých lze žádat o dotaci na dětské hřiště

1. Dotace z ministerstva pro místní rozvoj

V rámci podprogramu podpora budování a míst aktivního a pasivního odpočinku lze žádat o podporu nekomerčních dětských hřišť nebo sportovišť. Žadatelem je obec do 3000 obyvatel, která má schválený strategický rozvojový dokument. Uznatelné jsou náklady na vybudování, rekonstrukci nebo modernizaci víceúčelových nebo multifunkčních hřišť, workoutových, fotbalových nebo dětských hřišť.

Výše dotace: 70%
O kolik lze žádat?: 100 tis - 2 mil. Kč
Datum podání žádosti: 17.2.2020

2. Dotace z ministerstva životního prostředí

Podpora je směřována vybudování a rekonstrukci přírodních hřišť a zahrad v mateřských, základních a středních školách a organizacích působících v oblasti EVVO a dále na podporu rozvoje/zázemí lesních mateřských škol v rámci školského systému ČR.

Výše dotace: 85%
O kolik lze žádat?: 100 tis. - 500 tis. Kč
Datum podání žádosti: 31.3.2020

3. Dotace z nadace ČEZ – Oranžová hřiště

Podpora je směřována na podporu výstavby a kompletní rekonstrukci dětských, sportovních a víceúčelových hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost.

Výše dotace: 100%
O kolik lze žádat?: Do 2 mil. Kč
Datum podání žádosti: 31.12.2020

📞 V případě zájmu o bezplatnou konzultaci nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře.