Získejte dotaci na obecní webové stránky

Získejte dotaci na obecní webové stránky

V rámci Operačního programu zaměstnanost můžou obce žádat o 95% dotaci na zlepšení komunikace s veřejností.

Jsou podporovány tyto aktivity projektu:

Informační kampaně – vydávání místních zpravodajů, publicita v lokálních médiích, komunikace na sociálních sítích, tisk informačních bulettinu, letáků a podpůrných tiskovin

Webové portály – Modernizace současných obecních webových stránek nebo tvorba nových, responzivita zobrazení pro mobilní zařízení, interaktivnost webového prostředí, napojení na elektronickou úřední desku.

Mobilní a webové aplikace – Vývoj mobilních aplikací, online hlášení závad na majetku obce, zpětná vazba od obyvatel, objednávkové systémy, online samospráva, mobilní rozhlas.

Komunikace na sociálních sítích – Zpracování komunikačního manuálu, správa sociálních sítí, vzdělávací kurzy.

Elektronická úřední deska – Návrh, vývoj a pořízení elektronické úřední desky.

Modernizace korporátní identity – Zpracování jednotné vizuální identity, logo, barevné prostředky, použití v tištěných a digitálních medií, komunikační strategie.